Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời quan tâm dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo mời quan tâm dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam