Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án xây dựng...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án xây dựng Cơ sở giáo dục và đào tạo tại Khu đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam
Chi tiết xem tại đây 
148.QD.PDF